“گلشیفته در خطر ارتداد است”

January 10, 2009

انصارنیوز:بهترین «حمایت» از خانم فراهانی، بازگرداندن ایشان از مسیری است که در پیش گرفته است.خانم فراهانی نیز باید از رفتاری که پیشه نموده‌اند، توبه کنند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *