گزارش تصویری جالب از کارگاه تولید موشک های دست ساز در نوار غزه

January 9, 2009

در محلی در شمال غزه ، مردان جوان در حال ساخت شبانه انواع موشک های “قسام” هستند.
راکت ها در سایزهای مختلف تولید می شند. بزرگترین ( و سنگین ترین )آنها می تواند مسافتی معادل 9 کیلومتر را بپیماید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *