جنایت مقدس حماس و دستگاه های تبلیغاتی ضد اسرائیلی: پرستــــار جعلی، دکتــر قلابی

January 9, 2009

گروه حماس دیروز (هفتم ژانویه 2009) ، بیست و پنج راکت و خمپاره دیگر را از قلب مناطق پرجمعیت و مسکونی غزه به سوی اسرائیل شلیک کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *