پيام بی‌خدايی بر اتوبوس‌های لندن

January 9, 2009

در ميان آگهی‌های پر زرق و برق تبليغاتی، در لندن اتوبوس‌های شهری پيامی غيرمتعارف را در معرض ديد رهگذران قرار داده‌اند؛ پیامی که بی‌خدایی را تبلیغ می‌کند.اما سر و کله «تبلیغات بی‌خدایی» از کجا آغاز شد؟
«احتمالاً خدايی وجود ندارد. پس نگران نباشيد و از زندگی خود لذت ببريد».
«اين‌که ديگر زندگی دوباره‌ای در کار نيست، زندگی را شيرين می‌کند».

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *