انفجار در تربت جام

January 8, 2009

در ساعت ۲۰ و ۴۵ دقيقه روز چهارشنبه در يکی از مجالس سوگواری سومين امام شيعيان، در شهر تربت جام، در شرق ايران،یک نفر شی انفجاری پرتاب و بلافاصله از صحنه گریخته است. برپايه همين گزارشها، در اين انفجار، یک نفر کشته و عده ای نیز مجروح شدند که حال 4 نفراز این افراد نسبتا وخیم گزارش شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *