روزنامه و شبکه تلویزیونی راه می اندازم ، پولش با احمدی نژاد و چاوز!

January 6, 2009

ایوو مورالس رییس جمهور چپ گرای بولیوی اعلام کرد که در صدد راه اندازی یک روزنامه و تاسیس یک شبکه تلویزیونی با کمک های مالی ایران و ونزوئلا است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *