مذاکرات ایران و سوریه در باره بحران غزه

January 6, 2009

هم زمان با ادامه درگیری در غزه، ایران و سوریه اوضاع غزه را بررسی کرده اند و شورای نگهبان مصوبه مجلس در باره حمایت از فلسطینیان را مورد تایید قرار داده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *