تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز به خیابان کشیده شد

January 6, 2009

محسن زرین کمر، کاظم رضایی، عبدالجلیل رضایی و لقمان قدیری، ۴ دانشجوی دانشگاه شیراز هستند که از روز شنبه، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شیراز در بازداشت به سر می برند و اتهام آن ها اقدام علیه امنیت ملی و توهین به سران نظام عنوان شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *