انفجار در پادگان نظامی سپاه در آبادان

January 6, 2009

انفجاری در انبار مهمات پادگان سپهری واقع در جاده آبادان، اروند کنار، در حدود ساعت پنج عصر روز یکشنبه، این مناطق را لرزاند و باعث وحشت ساکنان این منطقه گردید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *