به آتش کشیدن دختری در استان فارس به خاطر مخالفت با ازدواج اجباری

January 5, 2009

جسد تا استخوان سوخته‌ی سوسن، دختر جوانی که حاضر به ازدواج اجباری نشد، به طور اتفاقی در بیابان‌های اطراف فراشبند استان فارس کشف شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *