اين ملت ايران هست نه اون يه عده مزدور دم سفارت خونه ها

January 4, 2009

اين ملت ايران هست نه اون يه عده مزدور دم سفارت خونه ها داره ميره روز تعطيلش حال كنه نوش جونش٠اينجا جاده پلنگ چال هست……..

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *