بحث آزادی شیرین

January 3, 2009

راهپیمائی (!) در هوای آزاد اجتماعات (!) زیر سقف فرودگاه مهرآباد فلسطینیهای اصل شماره 27 قانون (!) اساسی جمهوری (!) علمای عبادی سیاسی فقاهت آزاد


“پليس را به استمداد طلبيدم و دو نفر از کلانتری يوسف اباد هم آمدند، اما در حضور آنها و در مقابل چشمان پليس تابلوی دفتر وکالت من را پائين آوردند و با اسپری رنگی شعارهايی عليه من بر در و ديوار نوشتند .پليس هم هيچ واکنشی نشان نداد .
پرسش حقوقی من اين است که…


آيا اجتماعات يا راهپيمايی ها احتياج به مجوز دارد يا خير. اگر احتياج ندارد و پليس هم مانع آنهايی که به خانه من تعرض کردند، نشد، چرا وقتی زنان برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز کوچکترين اعلام مخالفتی را نشان می دهند به شدت با آنها برخورد می شود .
اگر هم احتياج به مجوز دارد پس چرا پليس با آنها که مجوز نداشتند برخورد نکرد و تنها نظاره گر بود .
اگر هم مجوز داشتند بايد اعلام کنند چه مقامی به آنها مجوز داده که به منزل من تعرض کنند.
اين يک سوال حقوقی است و آن را در برابر افکار عمومی قرار می دهم”!
شیرین عبادی آژانس خبری کوروش
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=32570
شنبه 3 ژانويه 2009 – 14 دی 1387
…………………..
… تمرین …
……………
“اصل 27 /
تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها… به شرط آن كه
مخل به مباني اسلام نباشد،
آزاد است” !
قانون (!) اساسی حکومت آخوندی
آژانس خبری کوروش
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=32445
…………………..
… تمرین مصوٌر اصل 27 قانون (!) اساسی:
“تحصن” آزاد (!) “دانشجويان” آزاد جمهوری (!) آزاد
در فرودگاه مهرآباد آزادی فلسطین
……
http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1265744-8&Lang=P
http://www.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1265744-1&Lang=P
ایسنا
آدینه 2 ژانويه 2009 – 13 دی 1387

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *