نوری مالکی، نخست وزیر عراق وارد تهران شد

January 3, 2009

نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای گفتگو با محمود احمدی نژاد به تهران رفته است. خبرنگاران می گویند محور مذاکرات پیمان امنیتی عراق با آمریکا و احتمالا سازمان مجاهدین خلق ایران خواهد بود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *