کشف جسد یک معلم در حاشیه رودخانه دز شهر دزفول

January 3, 2009

کشف جسد یک معلم مقطع ابتدایی شهر دزفول در حاشیه این شهر و برخورد مسئولان مربوطه با این موضوع بروز ابهام و نارضایتی هایی را در بین بستگان این معلم موجب گردیده است.


علیرضا نقوی فرد معلم کلاس اول دبستان شهید چمران شهر دزفول در تاریخ 10/10/87 پس از ملاقات با یکی از مسئولان در راه بازگشت به منزل خود ناپدید و روز بعد جسد وی در حاشیه رود دز این شهر یافت گردید.
خانواده نقوی مدعی هستند که در روز حادثه وی برای اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود به نزد یکی از مسئولان ارشد شهر رفته بود و مرگ غیرمنتظره نامبرده را عادی نمیدانند.
ابهامات فوق با خودداری پزشکی قانونی از بیان نتیجه کالبدشکافی و در نتیجه پوشیده ماندن علت مرگ به همراه ادعای نزدیکان مرحوم نقوی مبنی بر توصیه نیروی انتظامی به عدم پیگیری پرونده وی موجب هر چه مبهم شدن پرونده مورد اشاره و بروز نارضایتی هایی در بین نزدیکان این معلم گردیده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *