خاتمی بالاخره تصمیم اش را گرفت: نمی آیم!

January 2, 2009

سید محمد خاتمی طی روزهای گذشته تصمیم قطعی خود مبنی بر نیامدن به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را به تعدادی از دوستان نزدیکش اعلام کرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *