مجلس ایران واردات شرکتهای حامی اسرائیل را تحریم کرد

December 31, 2008

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به دو فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي دولت ملزم به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين خواهد شد كه شامل موارد متعدد از جمله الزام دولت به جلوگيري از ورود كالاي كمپاني‌هايي است كه سهام داران اصلي آنها بنگاه حامی اسرائیل هستند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *