ابراز نگرانی آمریکا از دستگیری استاد آمریکایی در ایران

December 31, 2008

ویلیام اسکین، سخنگوی آکادمی‌های علوم،‌ می‌گوید تبادل استاد بین ایران و آمریکا تا زمانی که مقامات ایرانی امنیت استادان را تضمین نکرده‌اند در حال تعلیق باقی خواهند ماند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *