فروشگاه مركزی “بنتون” به آتش كشيده شد

December 30, 2008

صبح امروز فروشگاه مركزی شركت معروف بنتون كه گفته می‌شود وابسته به اسرائیل است به آتش كشیده شد.
بنتون چرا فرار کرد؟

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *