عوامل جمهوری اسلامی دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران را تهدید به تعطیلی كردند

December 30, 2008

عوامل جمهوری اسلامی با شكستن نردههای مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، این دفتر را تهدید به تعطیلی كردند.
عوامل جمهوری اسلامی اعلام كردند كه: كنسولگری و سفارت‌های آمریكا و انگلیس و اسرائیل در جهان به همت بسیجیان جهان اسلام امنیت نخواهند داشت و آنها بهزودی شاهد تعطیلی و به آتش كشیدن شدن جاسوس‌خانه‌هایشان در جهان خواهند بود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *