حمايت بسيار زيادي از همجنس گرايان و پايگاه‌هاي الكترونيكي غيراخلاقي در جهان عرب

December 27, 2008

بررسي‌هاي اخير انجام شده نشان مي‌دهد كه دست‌هاي پشت پرده طي چند وقت اخير حمايت بسيار زيادي از همجنس گرايان و پايگاه‌هاي الكترونيكي غيراخلاقي در جهان عرب به عمل آورده‌اند تا موجب گسترش هر چه بيشتر اين گونه مسائل در جوامع عربي شوند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *