حيف شد‌ بوش زنده از عراق خارج شد

December 27, 2008

امام جمعه خرمشهر گفت: بوش جنايات زيادي را در عراق انجام داد و حيف شد كه در سفر خداحافظي‌اش زنده از عراق خارج شد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *