نگاهی به مطبوعات اشتهای هسته ای ایران بیشتر می شود

December 23, 2008

ایران آماده ساخت پنج رآکتور اتمی دیگر است. روسیه که هم اکنون به تکمیل ساخت اولین نیروگاه اتمی در بوشهر مشغول است، در اصل آمادگی این را دارد که به این پروژه ملحق شود، هرچند که هنوز پیشنهادی رسمی از تهران دریافت نکرده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *