حکم اعدام فرزاد کمانگر بدون تغييري همچنان قطعي است

December 18, 2008

فرزاد کمانگر در ميان اخبار منتشره در روزهاي اخير خبري مبني بر موافقت آيت الله شاهرودي با اعاده دادرسي پرونده فرزاد کمانگر و در نتيجه ارجاع پرونده اين معلم محکوم به اعدام به شعبه اي از دادگاه جهت بررسي مجدد با حضور 5 قاضي منتشر گرديده است.


حسب اهميت موضوع ، مجموعه با خانواده و وکيل آقاي کمانگر تماس حاصل نمود که با بی اطلاعی و تکذیب آنان در این خصوص روبه رو شد ، خانواده و نزدیکان آقای کمانگر به شدت از وضعیت مبهم قضائی ایشان نگران هستند.پرونده فرزاد کمانگر با حکم قطعي اعدام از حدود 5 ماه قبل بعلت امتناع اين فعال مدني از درخواست عفو به دليل اعتقاد به بي گناهي با مسئوليت و درخواست آقاي خليل بهراميان وکيل مدافع ايشان ، براي اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) در انتظار موافقت رياست قوه قضائيه جهت اعاده دادرسي مي باشد.اکنون و پس از پنج ماه انتظار ، مرجع قضائي ضمن عدم اقدام براي شفاف سازي وضعيت حقوقي پرونده ، تاکنون ابلاغ یا اطلاع رسانی در خصوص موافقت آیت الله شاهرودی برای بررسی مجدد پرونده کمانگر را صورت نداده است و با توجه به این مسئله ، حکم فرزاد کمانگر همچنان اعدام و قطعی می باشد که با دستور ریاست قوه قضائیه به اجرا درخواهد آمد.اکنون فرزاد کمانگر همچنان در بند 209 زندان اوين در اتاقي چند نفره نگهداري ميشود ، وي به دليل عفونت داخلي فک ناشي از شکنجه در بازداشگاه اطلاعات سنندج نيازمند رسيدگي پزشکي مي باشد که تا کنون از اين رسيدگي محروم مانده است ، خانواده وي در ملاقات آقاي کمانگر صورت وي را متورم مشاهده نموده اند که ناشي از آسيب مذکور مي باشد، مطلعان نگران ورود عفونت به خون اين زنداني هستند.
لازم به ذکر است در طي 30 ماه گذشته هزاران امضا و نامه در سطح داخلي و بين المللي به مسئولان امر ارسال گرديده است که تماماً درخواست آزادي يا رسيدگي علني و منصفانه پرونده اين معلم دلسوز را داشته اند ، متاسفانه علاوه بر بي توجهي مسئولان امر نسبت به خواست افکار عمومي در چندين مورد دستگاه امنیتی اقدام به برخورد ، بازداشت و صدور احکام کيفري در خصوص معلمان و فعالان حقوق بشري که از آقاي کمانگر حمايت نموده بودند داشته است.همچنين در طی هفته های اخیر چند تن از بستگان خليل بهراميان ، وکيل مدافع آقاي فرزاد کمانگر بازداشت و مورد برخورد دستگاه امنيتي قرار گرفتند که مطلعان از ارتباط اين موضوع با پرونده فرزاد کمانگر و افزايش فشار بر وکيل ايشان خبر مي دهند.
فعالین حقوق بشر در ایران

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *