دانشجویان شریف و “رئیس جمهور شفاف”

December 17, 2008

محمدملکی: دانشجویان شریف می خواهند به احمدی نژاد بفهمانند که این دانشگاه جای وی نیست دکتر محمد ملکیشمار زیادی از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف خواستار پاسخگویی شفاف احمدی‌نژاد به پرسش‌های خود شده‌اند. اما به نظر محمد ملکی،فعال ملی مذهبی، روش رئیسان جمهور در برابر دانشجویان تاکنون مبتنی بر شفافیت و پاسخ‌گویی نبوده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *