دست سارق حرفه اي قطع شد

December 16, 2008

حكم قطع دست يك سارق حرفه اي در زندان مركزي كرمانشاه به مرحله اجرا در آمد. اين سارق به جرم ارتكاب چندين فقره سرقت طي سالهاي 70 تا 84، علاوه بر قطع دست، به تحمل شش ماه زندان و 30 ضربه شلاق محكوم شده بود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *