البرادعی: ایران در صدد کسب فناوری تولید سلاح هسته‌ای است

December 15, 2008

 محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معتقد است، ایران به یقین در صدد به دست آوردن فناوری ساخت سلاح هسته‌ای است، حتی اگر این کشور نخواهد در آینده‌ی نزدیک بمب اتمی بسازد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *