نسخه حدادعادل براي ازدواج دختران

December 14, 2008

حدادعادليکي از اتفاقاتي که بعد از انقلاب در ازدواج تاثير منفي گذاشته تحصيل دختران است، مخصوصاً زماني که تعداد دختران تحصيلکرده بيش از پسران باشد.» حدادعادل تصريح کرد؛ من علاقه مند به تحصيل خواهران هستم و مخالف تحصيل دختران نيستم اما بايد به گونه يي برنامه ريزي کنيم که مشکلي در اين رابطه پيش نيايد.


غلامعلي حدادعادل با نقد شيوه هاي سنتي همسرگزيني گفت؛ به نظر مي رسد بايد تحولي در شيوه انتخاب همسر در ايران رخ دهد. به گزارش مهر حدادعادل در مراسم اختتاميه «جشنواره پر پرواز» افزود؛ در حال حاضر در کشور ما از شيوه هاي سنتي انتخاب همسر استفاده مي شود که اين موضوع نيازمند نوعي دگرگوني است زيرا در شيوه سنتي هيچ دختري حق انتخاب ندارد و علاوه بر آن پسرها نيز در اين عرصه کار را به پدر و مادر خود واگذار مي کنند و در اين ميان نقشي ندارند. وي اظهار داشت؛ در حال حاضر شيوه هاي گذشته در کشورمان براي انتخاب همسر جواب نمي دهد که بايد با توجه به شرايط جهان شيوه يي نو در اين امر انتخاب کرد. رئيس کميسيون فرهنگي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به مشکلات موجود در امر ازدواج اشاره کرد و گفت؛ «يکي از اتفاقاتي که بعد از انقلاب در ازدواج تاثير منفي گذاشته تحصيل دختران است، مخصوصاً زماني که تعداد دختران تحصيلکرده بيش از پسران باشد.» حدادعادل تصريح کرد؛ من علاقه مند به تحصيل خواهران هستم و مخالف تحصيل دختران نيستم اما بايد به گونه يي برنامه ريزي کنيم که مشکلي در اين رابطه پيش نيايد. چنانچه بهتر است در سال هاي نخست دانشجويي دختران ازدواج کنند و پس از آن ادامه تحصيل دهند. وي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت ايجاد رشته «مديريت خانواده» در دانشگاه ها تاکيد کرد و اظهار داشت؛ بايد در دانشگاهي چون الزهرا که مربوط به خواهران است رشته يي با اين عنوان تاسيس مي کرديم و در زمينه آموزش عالي نيز بايد در عرصه ازدواج کار مي کرديم. حدادعادل بر ايجاد تحول در برخي از مسائل در امر ازدواج تصريح کرد و گفت؛ ما جرات تحول را از دست داده ايم و امروز مي توانيم بسياري از آيين ها ي غيرضروري را حذف کنيم، چنانچه مي توان در مباحثي چون لباس عروس، آينه و شمعدان و… صرفه جويي کرد. حدادعادل افزود؛ اکنون ازدواج در کشورمان ميدان تفاخر شده و اين امر سبب شده است تا ازدواجي انجام نشود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *