زیبا سازی در شهر مشهد

December 12, 2008

اینجا کلیک کنچه طرح زیبا و رویایی ساخته شده من فکر میکردم شهرداری رشت الاغه ولی امیدوار شدم به شهردار رشت!!!
میخایی بفهمی خلاقیت یعنی چی بیا اهواز ببین چطوری ریدن تو شهر
تازه 3 سال پیش بودجه متروی اهواز رو نتونستن جزب کنن فرستاده شد مشهد خداییش خیلی جلوتر مائید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *