انتقال دانشجويان بازداشت شده مراسم روز دانشجو به زندان اوين

December 12, 2008

روز دانشجوفعالان حقوق بشر در ایران : بنابر گزارشات دريافتي تعدادي از بازداشت شدگان مراسم روز دانشجو که امسال از سوي دانشجويان منتقد در تاريخ 17 آذرماه برگزار گرديده بود روز گذشته به بندهاي عمومي زندان اوين منتقل گرديدند.


گفته ميشود اکثريت اين دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه تهران توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي بازداشت و به بازداشتگاهي در ميدان حر منتقل گرديده اند، اين افراد پس از تحمل دو روز بازداشت در بازداتشگاه مذکور به قرنطينه زندان اوين منتقل و در آنجا نيز به مدت دو روز به سر بردند تا نهايتاً روز گذشته به بندهاي عمومي زندان اوين منتقل شدند.
از سوي دادگاه انقلاب براي آزادي اين افراد وثيقه 50 ميليون توماني تعيين شده است. هر چند تعداد دقيق بازداشت شدگان نامشخص مي باشد اما مطلعان و شاهدان از دستگيري دهها تن به اين مجموعه اطلاع داده اند.دانشجويان دانشگاههاي مختلفي در ميان بازداشت شدگان مي باشند که اسامي تعدادي از آنان نزد مجموعه محفوظ است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *