یزدی: بهتر است ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود

December 5, 2008

ابراهیم یزدییزدی:با تأکید بر ناکارآمدی نظریه ولایت فقیه، پیشنهاد داد که این مفهوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود. یزدی افزود که روحانیت درک درست و واقع بینانه‌ای از شرایط و مناسبات پیچیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه کنونی ندارد، «در نتیجه، وقتی روحانیون قدرت و حکومت را به دست گرفتند، نتوانستند نیازهای جامعه را برآورده سازند و عملاً به مانع توسعه تبدیل شده‌اند».
یزدی و دیگر مدافعان رژیم در نهایت مجبور به اعتراف خواهند شد. چاره ای جز سرنگونی رژیم وجود ندارد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *