هشدار شدید لاریجانی به کشورهای عرب منطقه

December 5, 2008

 دکتر علی لاریجانیرئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای عرب منطقه نسبت به سوء استفاده کشورهای استعمارگر از حاکمیت ملی آنان هشدار داد و خطاب به آنان گفت : شما کشورهای عربی چند بار می خواهید این گونه اشتباهات را تکرار کنید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *