پيش پرداخت كلوديا روت به ملايان در آستانه سفر به تهران

December 4, 2008

لوديا روت از حزب سبزها, طي اطلاعيه اي به تاريخ27 نوامبر 2008 با طرح يك كاتالوگ از دعاوي بي اساس و اتهامات دروغ عليه اپوزيسيون اصلي ايران از ادامه سياست مماشات با رژيم ايران دفاع نموده و نتيجه گيري مي كند كه مقاومت ايران طرف گفتگوي مناسبي براي سياست مسؤلانه آلمان در قبال ايران نميباشد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *