بحث شیرین روحانیون (!) و چه و چه قانون (!) اساسی سگ زرد اصحاب کهف

December 4, 2008


“ابراهیم یزدی … در مخالفت با نظریه ولایت فقیه گفت:
در قرآن هیچ مفهومی با این عنوان نداریم. آیت‌الله خمینی با استناد به برخی از احادیث این نظریه را وضع کرده و گروهی از علمای اسلامی اعتقاد دارند که احادیث مورد استناد این نظریه معتبر نیستند… و یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ما برای توسعه دموکراسی در ایران نیز همین مسئله است…


یزدی همچنین بخشی از روحانیان حاکم در ایران را شبیه به اصحاب کهف خواند و در تشریح این موضوع گفت که آنان صدها سال از تحولات جامعه عقب هستند و آرمانشهر آنها مدینه‌النبی است و گمان می کنند که در جهان امروز هم شهری مانند تهران را می‌توان مانند مدینه‌النبی اداره کرد”!
آژانس خبری کوروش
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=31892
14 آذر 1387 / 4 دسامبر 2008
… تمرین …
………….
” دکتر ابراهیم یزدی… با ارائه شاهدی از تاریخ
درباره عواقب سخنان هیجانی وبدون پشتوانه … افزود:
یکی از نوه‌های من در ستاد اوباما فعال است”!
آفتاب نیوز
http://www.aftabnews.ir/vdcbwabrhsbgw.html
پنجشنبه 25 مهر 1387 – 16 اکتبر 200

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *