انعطاف‌ناپذيری کلينتون در قبال رژیم ايران

December 3, 2008

هيلاری کلينتونهیلاری کلینتون:« سياست خارجی امريکا در برابر جمهوری اسلامی باید روشن و بدون ابهام باشد. ما نمی توانيم، ما نبايد، و ما اجازه نمی دهيم که جمهوری اسلامی به ساختن و يا در اختيار گرفتن بمب اتمی نايل شود.»

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *