رادیو بحث شیرین نو و چه و چه یاجوج و ماجوج

December 2, 2008

سریال فورانِ عقده‌هایِ “دفتر” محاسبات زمانه مخاطبان(!) حضور محفل انس منفعت و دل‌خواسته‌هایِ شخصی و ناچیزِ و فروخورده ی مزدوران رادیو زمانه آخوندی
……………..


“داستان ِ زمانه و گسست ِ ارتباط ِ مخاطبان با رادیو/
ماجراهایِ اخیر در رادیو زمانه از جهاتِ بسیاری عبرت‌آموز است! دستِ‌کم برایِ مهدیِ جامی و ما تماشاچیان یک دوره بازشناسیِ آدمیان و اطرافیان گاه به عیان‌ترین شکلِ ممکن بود. پس از برکناریِ ناگهانیِ او از مدیریتِ زمانه شاهدِ فورانِ انبوهِ عقده‌هایِ فروخورده بودیم. یکی می‌گفت حقش بود چون من را دعوت به همکاری نکرد و دیگری دلش خنک شده بود چون درخواستِ همکاری‌اش را رد کرده بودند. گویی برخی از ما ایرانیان باید همیشه کودک باقی بمانیم و جز منفعت و دل‌خواسته‌هایِ شخصی و ناچیزِ خود به هیچ منفعتِ جمعی و انتظارِ عمومی نیندیشیم”!
دفتر زمانه
http://zamaneh.malakut.org/2008/12/post_80.html
دوشنبه ۱۱ آذر ۸۷ / December 1, 2008

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *