کسری بودجه وزارت بهداشت 32 برابر شد

November 26, 2008

وزارت بهداشت وزارت بهداشت و درمان با 1600 میلیارد تومان کسری بودجه در سال 1387 در حالی به استقبال سال جدید می رود که در زمانی کمتر از دو ماه مانده به بستن بودجه سال 88 هنوز جلسه کارشناسانه ای برای تعیین سرانه بهداشت و درمان در سال 88 در این وزارتخانه تشکیل نشده است. بحث کسری بودجه در بخش بهداشت و درمان بحث تازه ای نیست. نگاهی گذار به آمار و ارقام سال های گذشته نشان می دهد همواره این بخش مهم و حیاتی با کسری بودجه های میلیاردی مواجه بوده است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *