دومین راكت ایرانی با موفقیت به فضا پرتاب شد

November 26, 2008

دومین راكت ایرانی با موفقیت به فضا پرتاب شدراكت كاوش ۲ با موفقیت به فضا پرتاب شد و با انجام ماموریت خود دقایقی بعد با چتر مخصوص به زمین بازگشت. این دومین راکت در تاریخ ایران بود که به فضا پرتاب شد.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *