جانشین فرمانده ستادکل نیروهای مسلح : در آستانه جنگ احتمالی قرار داریم

November 23, 2008

سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید ایسنا: جانشین فرمانده ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه «ما در آستانه جنگ احتمالی قرار داریم» بر لزوم تقویت عرصه های نظامی و دفاعی کشور تاکید کرد. و گفت: «متاسفانه عده ای ساده اندیش تصور می کنند با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا تهدیدات آمریکا علیه ایران تغییر خواهد کرد. تهدیدات آمریکا در طول پنج، شش سال گذشته اهدافی را دنبال می کرد از جمله تلاش برای تغییر ساختار نظام و به قول خودشان براندازی نظام.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *