معرفی یک پایگاه اینترنتی معتبر در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی

November 14, 2008

انستیتو علوم و امنیت بین المللی با راه اندازی وبسایتی در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این فرصت را در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان گذاشته است تا از رویدادهای مربوط به فعالیت های بحث برانگیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و جوانب مختلف آن آگاه شوند.در این وبسایت اطلاعات تفصیلی در خصوص گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، مذاکرات دیپلمات ها در این خصوص، امکانات و پایگاه های هسته ای جمهوری اسلامی و تازه ترین خبرها در این مورد به زبان انگلیسی گنجانده شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *