آب تهران سرطان‌زاست

November 12, 2008

آب تهراندر حالی كه موضوع سلامت آب تهران چندین بار در جلسات شورای شهر مطرح شده بود اما در جلسه روز گذشته شورا، مدیرعامل شركت فاضلاب شهری تهران به طور واضح اعلام كرد سالانه چهار هزار و 500 تن نیترات وارد شبكه فاضلاب تهران می‌شود كه این مسئله سلامت آب شرب را به خطر می‌اندازد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *