آمريکا شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران را تحريم کرد

September 11, 2008

وزارت خزانه داری آمريکا در اقدام تازه ای، روز چهارشنبه شرکت ملی کشتيرانی ايران و ۱۸ شرکت وابسته آن را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *