نرخ تورم در ایران به ۲۷ درصد رسید

September 5, 2008

نرخ تورم در ایران به ۲۷ درصد رسیدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که نرخ تورم در مناطق شهری ايران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد افزايش يافت.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *