توافق شش قدرت بزرگ بر سر استراتژی دوگانه در برابر ایران

August 8, 2008

نمایندگان شش قدرت بزرگ طرف گفت‌وگو با ایران در مناقشه‌ی اتمی، روز چهارشنبه ۶ اوت (۱۶ مرداد) در یک کنفرانس تلفنی در خصوص اقدام‌های آتی خود در برابر ایران به رایزنی پرداختند. در این گفت‌وگوها مدیران سیاسی وزارتخانه‌های خارجی شش کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان (گروه ۱+۵) شرکت داشتند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *