مرکز يهودي ويزنتال خواهان لغو قرارداد گازي ايران و‌آلمان شد

July 30, 2008

مرکز سيمون ويزنتال مرکز سيمون ويزنتال Simon Wiesenthal، سازمان بين المللي يهودي مبارزه با يهود ستيزي، امروز چهارشنبه از برلين خواست قرارداد ساخت کارخانه هاي گاز مايع طبيعي را که ميان يک شرکت آلماني و ايران امضا شده است مسدود کند. مرکز سيمون ويزنتال طي بيانيه اي اعلام کرد گروه آلماني اشتينر Steiner قراردادي به ارزش صد ميليون يورو براي ساخت سه واحد توليد گاز مايع طبيعي در جنوب ايران با ظرفيت توليد در مجموع ده هزار بشکه در روز با دولت ايران منعقد کرده است. اين قرارداد در بخشي حساس به ايران ياري مي رساند و تلاش هاي جامعه بين الملل را براي منزوي کردن حکومت ايران که در مسير فرايند هسته اي پيش مي رود به سخره مي گيرد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *