«جمهوری اسلامی، ایرانیان را با برنامه سرکوب می کند»

February 1, 2007

 برنامه سرکوب   با شدت گرفتن جنگ لفظی بین مقام های واشینگتن و تهران، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کرد که شهروندانش را به طور سیستماتیک سرکوب می کند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *