فرمانده سپاه: حمله به تاسیسات هسته ای، آغاز جنگ است

July 4, 2008

محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسدارانمحمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران«در حال حاضر احتمال عملی شدن حمله نظامی را نسبت به مقاطع گذشته بايد جدی تر بگيريم.» اين دومين واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران ايران به موضوع حمله احتمالی به ايران طی يک هفته گذشته است

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *