هشدار وزارت اطلاعات ایران به مراکز حساس کشور

June 30, 2008

یک مقام وزارت اطلاعات ایران از مراکز حساس این کشور خواست تا به دلیل افزایش حضور سرویس های اطلاعاتی خارجی، هوشیار باشند.یک مقام وزارت اطلاعات ایران از مراکز حساس این کشور خواست تا به دلیل افزایش حضور سرویس های اطلاعاتی خارجی، هوشیار باشند.
علی اشتری وزارت اطلاعات ايران، علی اشتری را فردی «توانا در حوزه الکترونيک» معرفی کرده است که سبب شد تا «برخی مراکز مرتبط با او از جمله مراکز تحقيقاتی کشور، سازمان انرژی اتمی و مجموعه های دفاعی و نظامی در پروژه های غير مرتبط نيز از اين فرد به عنوان يک آشنا به امور فنی مشاوره بگيرند و اين موضوع باعث دستيابی بيشتر فرد مذکور به اطلاعاتی شد که آنها را به دستگاه امنيتی اسرائيل می داد.»

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *