نرخ تورم به 26 درصد رسيد

June 29, 2008

رخ تورم در دوازده ماهه منتهي به خردادماه 87 به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزي به نزديک 26 درصد رسيده است و با يک درصد افزايش نسبت به ماه گذشته همچنان به روند صعودي خود ادامه مي دهد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *