«مذاکرات مولن و باراک درباره ایران»

June 29, 2008

 اهود باراک، وزير دفاع اين کشور در ديدار با درياسالار مايکل مولن، رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا، اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل در ديدار با درياسالار مايکل مولن، رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا، درباره «مسايل منطقه ای، مسئله هسته ای ايران، يکی از محورهای مذاکرات اهود باراک و مايکل مولن بوده است.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *