جدول خاموشي‌ برق در تهران

June 21, 2008

گروه يك از ساعت 24 تا 2 صبح و 12 تا 14، گروه دو از ساعت 2 تا 4 صبح و 12 تا 14، گروه سه از ساعت 24 تا 2 صبح و از ساعت 14 تا

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *